• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przykłady sukcesów w biznesie.

Przewóz można klasyfikować w różnorodny sposób. Ze względu na środowisko, wyróżnić można przewóz lądowy, wodny, powietrzny oraz przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy oraz automatyczny, a transport bezsilnikowy korzysta z siły mięśni człowieka czy też zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport można podzielić na: towarowy i pasażerski. Może mieć on charakter uniwersalny bądź też wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być wynikiem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, głównie w przypadku korzystania z rozmaitych specyfików lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły i nieciągły. Przewóz ciągły charakteryzuje się strumieniowym przemieszczaniem masy frachtowej. Inne rodzaje przewozu należą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, gospodarczy oraz indywidualny.

1. Odwiedź stronę

2. Znajdź więcej

3. Zobacz więcej

4. Kliknij i zobacz

5. Zobacz szczegóły

Categories: Blog

Comments are closed.