• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Inne tematy’ Category

Domowe przetwory: Jak zachować smak lata na dłużej Wszystkie tworzywa, produkcje, towary, jakie się formuje, a następnie wypala noszą miano ceramicznych. Ceramika to nic innego, jak nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem oraz innymi pierwiastkami. Atomy ich łączą się w spojenia jonowe i kowalencyjne relacje chemiczne metali z niemetalami. Ceramika pozostała wyprodukowana już w erze kamienia łupanego, inaczej paleolicie. Było to kilkanaście lat przed prowadzoną przez nas erą. […]

Categories: Inne tematy